Studio MARC

Studio MARC is een conceptueel en ruimtelijk ontwerper. Hij ontwerpt installaties, producten en concepten en doet onderzoek naar het hergebruik van restmaterialen. Met speelsheid, humor en een gevoel van verwondering wordt de drempel laag gehouden om verbindingen tussen mens en omgeving te onderzoeken. Zijn ontwerpen creƫren bewustwording en stimuleren kritisch denken. Om te ontdekken wat we belangrijk vinden en welke stappen we in de toekomst willen zetten.

Website | Instagram | Linkedin

Studio MARC is a conceptual and spatial designer. He designs installations, products and concepts and conducts research into the reuse of residual materials. With playfulness, humour and a sense of wonder, the threshold is kept low to explore connections between people and the environment. His designs create awareness and stimulate critical thinking. To discover what we find important and what steps we want to take in the future.

Photo: Janna Bathoorn / Studio Stedum