SEEN #10

SEEN #10: Helia Rafie & Cas van Deurssen
Friday September 22 | 20.00 – 23.00 | Free entrance | WEP, van Leeuwenhoekstraat 44, Groningen.

EN | Especially for SEEN, Cas van Deurssen and Helia Rafie present their first collaborative project. This promises an amalgamation of perspectives and an exploration of personal preferences styles and methodologies. Their installation will be a visual narrative that comes together in a spatial collage. Here, elements from the everyday, physical space and the virtual landscape are interwoven. The result invites viewers into a sensory experience to reflect on the interconnectedness of these realms.

NL | Speciaal voor SEEN presenteren Cas van Deurssen en Helia Rafie hun eerste samenwerkingsproject.
Dit belooft een samenvoeging van perspectieven en een verkenning van persoonlijke voorkeuren stijlen en methodieken. Hun installatie wordt een visueel verhaal dat samenkomt in een ruimtelijke collage. Hierbij worden elementen uit het alledaagse, de fysieke ruimte en het virtuele landschap met elkaar verweven. Het resultaat nodigt de kijkers uit in een zintuiglijke ervaring om na te denken over de onderlinge verbondenheid van deze gebieden.

EN | About the artists

Cas van Deurssen (1994) gets fascinated by the manner in which we go through the same routines daily, repeatedly experiencing a similar encounter in a unique way each time. His work originates from personal experiences and scattered ideas, brought together in fragments. Thus unfolds a dialogue where influences from architecture, trips to hardware stores, PVC pipes, and discovered postcards featuring sex dolls are extracted from their original context and together form a new non-linear narrative. Sculptural elements introduce an additional dimension, enabling contextual references or influences from everyday life to be portrayed in entirely different ways. Website

Helia Rafie‘s (1994) work revolves around the intersections of reality, technology, and human perception. She is interested in the symbiotic relationship between human narratives and the digital landscape. A space where technology and storytelling collide to question our perception.

In the past, she mostly utilised digital media to create three-dimensional objects and environments. Lately, she’s been shifting between virtual and physical spaces.

Persistent curiosity drives her research and investigation, which involves navigating between different software tools and often spiralling between many open browser tabs. This results in transforming her explorations into tangible concepts, ranging from pseudo companies to parodies of contemporary culture. Website

NL | Over de kunstenaars

Cas van Deurssen is gefascineerd door de manier waarop we dagelijks dezelfde routines doorlopen, waarbij we telkens op een unieke manier een soortgelijke ontmoeting meemaken. Zijn werk ontstaat uit persoonlijke ervaringen en verspreide ideeën, die in fragmenten bij elkaar worden gebracht. Zo ontvouwt zich een dialoog waarin invloeden uit de architectuur, uitstapjes naar bouwmarkten, PVC-buizen en ontdekte ansichtkaarten met sekspoppen uit hun oorspronkelijke context worden gehaald en samen een nieuw, niet-lineair verhaal vormen. Sculpturale elementen voegen een extra dimensie toe, waardoor contextuele verwijzingen of invloeden uit het dagelijks leven op geheel andere manieren kunnen worden uitgebeeld. Website

Helia Rafie‘s werk draait om de raakvlakken van realiteit, technologie en menselijke perceptie. Ze is geïnteresseerd in de symbiotische relatie tussen menselijke verhalen en het digitale landschap. Een ruimte waar technologie en storytelling botsen om onze perceptie te bevragen.

Hardnekkige nieuwsgierigheid is de drijfveer achter haar onderzoek, waarbij ze tussen verschillende softwaretools navigeert en vaak in een spiraal tussen vele open browsertabbladen terechtkomt. Dit resulteert in het omzetten van haar verkenningen in tastbare concepten, variërend van pseudobedrijven tot parodieën op de hedendaagse cultuur. Website

This is an edition of SEEN, a stage for (visual) art, music and everything in between. More info…