Julia de Jong

Julia is illustrator en grafisch ontwerper. Ze maakt gebruik van verschillende technieken, zoals zeefdruk, risoprint, linosnede en animatie. De beelden zijn speels, naïef en ogenschijnlijk ongecompliceerd, en vertellen vaak een verhaal met verschillende (soms tegenstrijdige) perspectieven. In WEP heeft ze een eigen zeefdrukwerkplaats genaamd maas, verwijzend naar de mazen in de zeef en haar geboorteplaats Maastricht.

Website | Instagram | Instagram maas

Julia is illustrator and graphic designer. She uses different techniques such as screen print, riso print, linocut and animation. The images are playful, naive and seemingly uncomplicated, and often tell a story that offers different (sometimes clashing) perspectives. At WEP she has her own screen print studio which she named maas (mesh), which refers to the mesh in a (printing) screen and her birthplace Maastricht.

Photo: Lisa Jasperina Bommerson