Into Nature – Futuristic Nomad

Vrijdag 8 maart t/m zondag 10 maart
Expositie | Into Nature – Futuristic Nomad
WEP, Van Leeuwenhoekstraat 44, Gorningen | Gratis toegang

(English below)

Susanne Luurs (1994) exploreert de bodem en wat daarop leeft. Voor haar residentie bij Into Nature deed ze onderzoek naar de landschappen rondom Borger-Odoorn. De omgeving diende als inspiratie om een bijzondere ervaring te creëren, waarbij deelnemers gedurende een wandeling begeleid werden door Futuristic Nomad, genaamd Zaza uit het jaar 2173.  

Opening: vrijdag 8 maart om 19.00 uur
Zaterdag & Zondag: 10.00 – 18.00 uur

Het doel van de performance was om samen met mensen uit het jaar 2023 het landschap te verkennen en vragen te stellen over waarom mensen leven zoals ze leven en over de toekomst van het landschap. Er werden gesprekken gevoerd in het landschap over het gedrag van de mens en de impact daarvan op de aarde. Wat is de relatie tussen mens en natuur, zowel in het verleden als in de toekomst.  

Studenten van Academie Minerva namen deel aan de performance en reageren op de ervaring in het landschap met eigen gemaakt werk. Dit zal te zien zijn tijdens die expositie in WEP die gecureerd wordt door Rosanne Bos. Zij liep tijdens de residentie stage bij Susanne en nodigt haar medestudenten van de opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving uit om samen te exposeren.  

Deelnemende studenten zijn: Jaron Smedes van den Berg, Evanne Stiekema, Djordi Komrij, Yasmin Hasan, Julia Veenstra, Meerle Burg, Nadine Bolhuis en Clarion van Zanten.

Foto: Lisa Jasperina Bommerson

(English version)

Susanne Luurs (1994) explores the soil and what lives on it. For her residency at Into Nature, she researched the landscapes around Borger-Odoorn. The environment served as inspiration to create a special experience, in which participants were guided during a walk by Futuristic Nomad, named Zaza from the year 2173

Opening: Friday 8 March at 19.00
Saturday & Sunday: 10.00 – 18.00

The aim of the performance was to explore the landscape together with people from the year 2023 and ask questions about why people live the way they do and about the future of the landscape. Conversations were held in the landscape about human behaviour and its impact on the earth. What is the relationship between man and nature, both in the past and in the future.

Students from Academie Minerva took part in the performance and respond to the experience in the landscape with their own work. This can be seen during the exhibition in WEP, which is curated by Rosanne Bos. During the residency, she did an internship with Susanne and invites her fellow students from the Fine Art and Design in Education programme to exhibit together.

Participating students are: Jaron Smedes van den Berg, Evanne Stiekema, Djordi Komrij, Yasmin Hasan, Julia Veenstra, Meerle Burg, Nadine Bolhuis and Clarion van Zanten.

Photo: Lisa Jasperina Bommerson