Drink & Draw #12

Vrijdag 1 maart 2024 | 16.00 – 20.00
WEP, Van Leeuwenhoekstraat 44, Groningen
Gratis toegang


(English text below)

Tekeningen door G.C. Heemskerk en door jou!

Ben je al teken-professional of is het je eerste keer? Iedereen is welkom bij onze Drink & Draw, de vrijdagmiddagborrel waar getekend wordt. Breng je potloden, pennen, stiften, krijtjes en penselen mee en teken er op los, of kom gewoon gezellig langs om te kijken naar de expositie. Ter inspiratie nodigen we namelijk elke editie een gastkunstenaar uit die een expositie maakt met eigen werk. Voor deze editie is dat G.C. Heemskerk.

Het werk van G.C. Heemskerk varieert in vorm: van tekening tot audio, video en performance. Samenwerking is hierbij altijd een belangrijke factor. G.C. werkte onder andere samen met Wiske (G.C.’s hondse metgezel), Annie Bremmer † (een 89-jarige vriendin) en een fictieve “invasieve” plant. Hoewel het werk verschillende vormen aanneemt, is het allemaal een vorm van verhalen vertellen, een combinatie van: filosofie, wetenschap, (pre)historie en fictie. Met deze vreemde verhalen hoopt G.C. bij te dragen aan het ontvouwen van nieuwe (schijnbaar) (vergezochte) mogelijkheden en daarmee maatschappelijke normen ter discussie te stellen. Website | Instagram

Tijdens deze Drink & Draw kun je luisteren naar (en tekenen op) muziek geselecteerd door muzikant Michiel Klein (Lewsberg / Goldblum / M. Klein).

(English version)

Friday 1 March 2024 | 16.00 – 20.00
WEP, Van Leeuwenhoekstraat 44, Groningen
Free admission


Drawings by G.C. Heemskerk and you!

Are you a drawing professional or a first timer? Everyone is welcome to join our drawings sessions. Bring your favourite tools (pens, pencils, markers, crayons, brushes…) and join us! Every edition we invite a guest artist who can inspire us with a display of their work. For this edition, we’ve invited G.C. Heemskerk.

The work of G.C. Heemskerk differs from drawing to audio, video and performance. Within the work collaboration is an important factor. Amongst others, G.C. collaborated with: Wiske (G.C.’s canine companion), Annie Bremmer † (an 89 year old friend), and a fictitious “invasive” plant. Although the work takes different shapes, they are all a form of storytelling, combining: philosophy, science, (pre)history and fiction. With these strange stories G.C. hopes to contribute to unfurling new (seemingly) (far fetched) possibilities and by doing so question societal norms. Website| Instagram

During this edition of Drink & Draw you can listen (and draw) to music that is selected by musician Michiel Klein (Lewsberg / Goldblum / M.Klein)

Artwork below: G.C. Heemskerk