SEEN #4

SEEN #4 | Fluïdum Vitale | 16 December
Start: 18.00 | 5 euro – dinner (v) & coffee included

NL (English below)
Fluïdum Vitale is een collectief dat gezamenlijke grenzen en definitie van identiteit verkend. Fluïdum Vitale creëert een ruimte en een moment waarin ze hun gasten willen laten meereizen in het avontuur van hun verkenningen. Voor deze editie van SEEN kookt Fluïdum Vitale een Cypriotisch diner, samen met koffieworkshop en een performance. Fluïdum Vitale is: Dionysia Yioukka, Alexandra Panayiotidou en Jens Huls.

Fluïdum Vitale vraagt een bescheiden bijdrage van vijf euro voor deelname aan deze avond, uiteraard is dit dan inclusief diner en Cypriotische koffie. De meeste gerechten zijn veganistisch en allemaal vegetarisch.

In verband met het diner en het aantal beschikbare plaatsen is opgave voor deze avond noodzakelijk via de email: fluidumvitalegroningen@gmail.com

TIJDSCHEMA / TIME SCHEDULE
18.00 Inloop / Walk-in
18:30 Gezamenlijke start van het diner /
Joint start of dinner
19:30: Gemeenschappelijke zegen /
Common blessing
20:00: Voorstelling / Performance

EN
Fluïdum Vitale is a collective that explores the shared boundaries and definition of identity explores. Fluïdum Vitale creates a space and a moment in which they want their guests to travel with them in the adventure of their explorations. For this edition of SEEN, Fluïdum Vitale will cook a Cypriot dinner, along with coffee workshop and a performance. Fluïdum Vitale is: Dionysia Yioukka, Alexandra Panayiotidou en Jens Huls.

Fluïdum Vitale asks for a modest contribution of five euro to participate in this evening, of course this then includes dinner and Cypriot coffee. Most dishes are vegan and all vegetarian.

Due to the dinner and the number of places available, registration for this evening is required via email: fluidumvitalegroningen@gmail.com

Fluïdum Vitale is:

NL | Dionysia Yioukka (2001, Pafos, Cyprus), toen zij op 18-jarige leeftijd van Cyprus naar Nederland kwam, kon ze haar cultuur en traditie van een afstand bekijken en er weer verliefd op worden. Dionysia werkt bij voorkeur door middel van workshops of kleine gesprekken, voor haar is de directe interactie met haar publiek cruciaal. Momenteel doet ze onderzoek naar de rituelen van het traditionele koffiezetten op zand. Hierbij nodigt ze je uit voor een workshop rond de traditionele “hovoli” (zandoven) onder het genot van een vers kopje warme traditionele koffie.

EN | Dionysia Yioukka (2001, Pafos, Cyprus), when she came from Cyprus to the Netherlands at the age of 18, she was able to look at her culture and tradition from a distance and fall in love with it again. Dionysia prefers to work through workshops or small talks, for her direct interaction with her audience is crucial. She is currently researching the rituals of traditional coffee brewing on sand. Here, she invites you to a workshop around the traditional “hovol” (sand oven) while enjoying a fresh cup of hot traditional coffee.

NL | Alexandra Panayiotidou (2001, Pafos, Cyprus) heeft met als onderwerp de Cypriotische cultuur. Haar doel is om het Griekse woord “Filoxenia” te belichamen, dat zich laat vertalen als “vriend van een vreemdeling”. Door het delen van voedsel, verhalen en het leren kennen van ervaringen van anderen, streeft ze ernaar een gevoel van gemeenschap en saamhorigheid te creëren met vreemden.

EN | Alexandra Panayiotidou (2001, Pafos, Cyprus), has on the subject of Cypriot culture. Her aim is to embody the Greek word “Filoxenia”, which translates as “friend of a stranger”. By sharing food, stories and getting to know others’ experiences, she aims to create a sense of community and belonging with strangers.

NL | Jens Huls (2000, Almelo). Van beroemdhedenverering tot persoonlijke ervaringen, ze reflecteren op wat hun identiteit vormt, met een focus op queerness. Jens werkt met tekst, performance en fotografie.

EN | Jens Huls (2000, Amelo) From celebrity worship to personal experiences, they reflect on what constitutes their identity, with a focus on queerness. Jens works with text, performance and photography.

NL | De leden van dit collectief studeren komend voorjaar af aan de Academie Minerva afdeling Fine Arts in Groningen.

EN | The members of this collective will graduate from the Minerva Academy of Fine Arts in Groningen this spring