SEEN #18

Friday 28 June, 20.00 – 23.00
SEEN #18: Tsjisse Talsma & Kalle Wolters

WEP, van Leeuwenhoekstraat 44, Groningen
Free entrance

EN | In conversation 

When we talk, we improvise. Sometimes we find ourselves saying things we question immediately afterwards, sometimes we echo something we heard before, sometimes there is the magic of saying something exactly right. For Tsjisse Talsma & Kalle Wolters, the process of creating works resembles that: where their practice as an illustrator usually is more methodical (a linear process, where you work from an idea, to a sketch to a finished work), in their personal work, they share an approach of working in a more explorative way: one drawing can lead to another, one line responds to the previous and creating is the thought process itself. 

In this edition of SEEN, Tsjisse and Kalle invite you to explore their drawings, paintings, photographs and the conversations that happen between them. 

SEEN is a new stage for (visual) art, music and everything in between

NL | In conversation 

Als we praten, improviseren we. Soms zeggen we iets wat we daarna meteen in twijfel trekken, of  echoën we iets wat we eerder hoorden en soms vinden we op magische wijze precies de juiste woorden. Voor Tsjisse Talsma en Kalle Wolters lijkt het creatieve proces op een gesprek: waar ze beiden in hun werkzaamheden als illustrator vaak methodisch te werk gaan (vanuit een idee naar een schets, en van een schets naar een beeld), is hun vrije werk juist een verkenning: de ene tekening leidt tot de volgende, een lijn is een antwoord op een vorige lijn, en het maken wordt het denkproces zelf. 

In deze editie van SEEN nodigen Tsjisse en Kalle je uit om hun tekeningen, schilderijen en foto’s te ontdekken, en de gesprekken die daartussen plaatsvinden.

SEEN is een podium voor (beeldende) kunst, muziek en alles ertussenin.