SEEN #14

SEEN #14: Kunstenaarscollectief De Tegel
Friday January 26th, 20.00 – 23.00

WEP, Van Leeuwenhoekstraat 44, Groningen.
Free admission

– English below

Kunstenaarscollectief De Tegel (2023) bestaat uit vier jonge beeldende kunstenaars: Indira de Boer, Jens Buis, Abel Kamps en Sverre van der Velde. Momenteel ronden zij hun opleiding autonome beeldende kunst af aan de Academie Minerva in Groningen. Als basis voor hun aanstaande artistieke praktijk hebben zij vorig jaar de Tegel opgericht. De leden van dit collectief delen hun liefde voor het maken en ervaren tevens een sterke behoefte aan discussie,feedback en reflectie.
Zij werken primair vanuit hun persoonlijke artistieke interesses en voorkeuren maar soms komen deze ook samen in collectief werk.

Bij gelegenheid ontwikkelt De Tegel ook gezamenlijk locatiegebonden werk, vorig jaar mei was dit bijvoorbeeld het geval tijdens Minerva’s MAYDAYS-project. Momenteel biedt WEP hen de mogelijkheid om gezamenlijk nieuw werk te ontwikkelen en te tonen tijdens *SEEN*.

English version

Artist Collective “De Tegel” (2023) consists of four young visual artists: Indira de Boer, Jens Buis, Abel Kamps, and Sverre van der Velde. Currently, they are completing their education in autonomous visual arts at the Minerva Academy in Groningen. As a foundation for their upcoming artistic practice, they established “De Tegel” last year. The members of this collective share a passion for creation and also have a strong desire for discussion, feedback, and reflection.

They primarily work based on their individual artistic interests and preferences, but at times, these interests converge into collective projects. On occasion, “De Tegel” also collaboratively develops site-specific works, as was the case last May during Minerva’s MAYDAYS project. Currently, WEP (location) provides them with the opportunity to collectively create and showcase new work during *SEEN*.