Jan Derk Diekema

NL | Jan Derk Diekema is beeldend kunstenaar, onderzoeker en stedenbouwkundige. Hij werkt interdisciplinair met film en fotografie, schrijft korte verhalen en verwerkt eigenzinnige onderzoeksresultaten in zijn werk. In recente kunst-, en onderzoeksprojecten duikt Diekema in stedelijke landschappen en observeert hoe sociaal culturele, economische en historische systemen verbonden zijn met groepen bewoners, infrastructuur en stedelijke ontwikkeling.

Momenteel concentreert hij zich vooral op havensteden en onderzoekt welke verbindingen daarvandaan het water overgaan of juist in het achterland verdwijnen. Langs deze lijnen vindt hij verhalen die bijvoorbeeld gaan over handel en immigratie of klimaatverandering en armoede. Uitgerust met camera, pen en papier gaat hij vervolgens op expeditie, opzoek naar ontmoetingen, beelden en inspiratie die hij vertaald in zijn projecten.

Website | Instagram

EN | Jan Derk Diekema is a visual artist, researcher and urban planner. He works interdisciplinary with film and photography, writes short stories and incorporates idiosyncratic research results into his work.

In recent art and research projects, Diekema delves into urban landscapes and observes how socio-cultural, economic and historical systems are connected to groups of residents, infrastructure and urban development.

He currently focuses mainly on port cities and investigates which connections cross the sea from there or disappear into the hinterland. Along these lines he finds stories that are, for example, about trade and immigration or climate change and poverty. Equipped with a camera, pen and paper, he goes on an expedition in search of encounters, images and inspiration that he gives meaning in his projects.

Website | Instagram