Jelte van Lente

In zijn werk reflecteert Jelte op de wereld om hem heen, zoals hij deze dagelijks tegenkomt. Het doet dienst als een soort van dagboek; een directe reflectie van observaties, gedachten, dromen en gevoelens. De stijl van zijn werk wordt beïnvloed door cartoons in kranten, boekillustraties, hedendaagse schilderkunst, films en outsider art. Het startpunt is altijd tekenen, maar soms voert dit hem in andere richtingen, zoals schilderen, film, fotografie en installatie.

Website | Instagram

In his work, Jelte reflects on the world around him as he encounters it in daily life. It functions as a kind of journal, a direct reflection of his observations, thoughts, dreams and feelings. The style of his work is influenced by newspaper cartoons, book illustration, contemporary painting, movies and outsider art. The starting point is always drawing, but sometimes this takes him in other directions, such as painting, film, photography and installation.

Photographs by Lisa Jasperina Bommerson